• 1
 • 2
 • Rejestracja

   

  1. Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej http://time4run.com.pl/ do dnia 30 września 2016 r oraz 7 i 8 października w Biurze Zawodów (pod warunkiem nie przekroczenia limitu uczestników) .
  2. O udziale Uczestników w Imprezie decyduje kolejność zgłoszeń oraz termin wniesienia wpisowego. Za termin wniesienia wpisowego uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora.
  3. Nie ma możliwości osobistego zapisania się na Imprezę w Biurze Zawodów,
  4. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym Imprezy na Stronie Internetowej i wpływu na konto Organizatora wpisowego za pakiet startowy.
  5. Organizatorzy ustalają limit uczestników na 900 osób.
  6. Organizatory III Włocławek Półmaraton zastrzegają sobie możliwość przekazania dodatkowych miejsc dla zaproszonych gości.