• 1
 • 2
 • Trasa

   

  1. Bieg zostanie rozegrany ulicami Włocławka. Trasa posiada atest PZLA.
  2. Dystans: 21,097 km. Trasa oznakowana co 1 km, zabezpieczona.
  3. Punkty odżywcze 5 000m, 10 000 m, 15 000 m (woda, 15 km napój izotoniczny). Możliwość dostarczenia oznakowanych odżywek zawodników na 1 godz. przed startem,
  4. Pomiar czasu prowadzony jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego,
  5. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.
  6. Elektroniczny pomiar czasu prowadzony będzie przy użyciu chipów elektronicznych wbudowanych w numer startowy i zabezpieczony pianką. Numer z chipem jest gotowy do użycia i powinien być prawidłowo zamocowany czterema agrafkami z przodu. Zabrania się jakichkolwiek modyfikacji. Brak numeru startowego podczas biegu jest niedozwolone i będzie skutkować dyskwalifikacją. Zawodnicy bez numeru startowego będą usuwani z trasy biegu przez sędziów.
  7. Numer z chipem nie podlega zwrotowi.
  8. Oficjalnym czasem Imprezy jest czas netto,
  9. Pierwsze 50 osób, niezależnie od płci, które przekroczą linię mety będzie klasyfikowanych według czasu brutto liczonego od chwili wystrzału startera. Pozostali zawodnicy klasyfikowani będą na podstawie czasu netto, liczonego od przekroczenia linii startu przez zawodnika do linii mety.
  10. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy – 3 godziny liczony od strzału startera.
  11. Pozostawania na trasie Imprezy po upływie wyznaczonego czasu, jak również nie stosowanie się do decyzji sędziów przenosi na uczestników odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego i prawa o ruchu drogowym.
  12. Organizator wprowadza limity czasów kontrolnych na poszczególnych punktach pomiaru:
   - 10 km – 01:30:00
   - 15 km – 02:06:00
  13. W przypadku przekroczenia przepisowego limitu czasu, Uczestnik zostanie poproszony o zejście z trasy.
  14. Uczestnicy, którzy nie dobiegną do poszczególnych punktów pomiarowych, o których mowa powyżej, w wyznaczonych limitach, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz dojechania do mety autobusem z napisem KONIEC BIEGU.
  15. Uczestnicy, którzy dojadą do mety autobusem, nie zostaną przez Organizatora sklasyfikowani.
  16.  W kolumnie poruszać się będzie karetka pogotowia, kolejna znajdować się będzie na mecie biegu. Przy punktach odżywczych znajdować się będą ratownicy medyczni.